Leeuwen geboren in GaiaZOO

Er zijn leeuwenwelpen geboren in GaiaZOO. De dierverzorgers observeerden moeder Raya de weken voorafgaand aan de bevalling goed. Doordat ze een verandering opmerkten in haar gedrag, hebben ze de camerabeelden bekeken. Deze beelden bevestigden vervolgens de vermoedens van de dierverzorgers; er zijn leeuwen geboren! Moeder en haar kroost maken het goed. Voorlopig blijft het leeuwenverblijf nog afgesloten voor publiek. Zo heeft moeder zoveel mogelijk rust en kan ze een goede band opbouwen met haar welpen. Via het welpendagboek kun je wel al een kijkje nemen in de kraamkramer.

Lees verder Leeuwen geboren in GaiaZOO

Leeuw Timba verhuist

Leeuw Timba die april vorig jaar in Dierenpark Emmen is geboren, is vandaag naar de dierentuin van Singapore verhuisd. Timba, de jonge mannetjesleeuw begint er al meer en meer als een echte leeuw uit te zien. Hij heeft ook al manen, maar die zijn nog niet zo indrukwekkend als bij zijn vader Zulu. Toch is al wel de tijd gekomen, dat Timba moet verhuizen. Voorkomen moet worden, dat hij grote botsingen met zijn vader krijgt. Voor hem is een goede plek gevonden in de dierentuin van Singapore.

Lees verder Leeuw Timba verhuist

All ways lead to the zoo